Д-р Сюс

“Човекът е човек, без значение колко е малък.”