Posted on Leave a comment

Детето е способно да научи азбуката в рамките на месец

За да провокирате детето да използва по-често материала, дръжте го изложен на видно място. Не е необходимо винаги да го прибирате или съхранявате в кутия. Това да бъде изложен на видно място повишава интереса на детето, стимулира визуално вниманието му и не на последно място – азбуката се възприема като едно цяло.
Ще разберете, че детето е готово да му представите буквите, когато го наблюдавате и забележите, че се справя все по-успешно с упражненията за фина моторика. Увеличеният период на концентрация при работа с материали също е признак, че е време за надграждане.

Важно условие за представянето на Опесъчените букви е детето да разпознавахарактерните за родния му език звуци. За добра основа се смята предшестващото четене на приказки и времето, прекарано в разговори на разнообразни теми.

Постарайте се да представяте материала на място, където ще може да се работи удобно, да се вижда, да има възможност да се поставят всички плочки от азбуката. Хубаво е това да е място, което е отделено от останалото пространство по някакъв начин. В Монтесори градините материалът се разполага върху малко килимче или постелка, на което детето не сяда, а използва като работна масичка.

Бъдете постоянни. Не пропускайте ден, в който да представяте нови букви, а ако все пак се случи, нека интервалът не бъде прекалено голям. Ученето на азбуката става чрез натрупване и всеки пропуск би се отразил на вече утвърдените знания на детето. Нека усилията ви дадат положителен резултат.

Винаги преди представянето на нови букви, припомняйте вече научените.
Избирайте по три букви при всяка презентация. За първото представяне изберете звук, който детето да свързва с нещо познато – например първата буква от името му. Въвеждайте гласни от самото начало.

Детето развива едновременно тактилните си усещания при допир на опесъчената буква и мускулната си памет при изговаряне на звука. Също така се предоставя възможност да се стимулират звуковото и визуално сетива. Затова и този материал е толкова ценен и всеобхватен – дори в рамките на месец с посочените упражнения детето е способно да научи азбуката, да умее да я изговаря, да има способността дори да я пише. Каква по-добра подготовка за последващите писане и четене.

Презентация

 1. Поканете детето да дойде при вас и да работите заедно.
 2. Разм
  ърдайте заедно пръстите си.
 3. Вземете материала.
 4. Изберете три букви.
 5. Поставете ги на масата и седнете заедно с детето.
 6. Поставете ги с лице надолу върху масата.
 7. Започнете да си говорите с детето, за да представите първата буква. Хубаво ще е да е свързана с нещо познато на детето.
 8. “Как се обръщаме един към друг. Твоето име е Николай. Николай започва с буквата Н. Сега ще ти покажа как изглежда тя.”
 9. Покажете буквата.
 10. “Сега ще ти покажа как да я напишеш”.
 11. Обърнете буквата. Проследете с пръст очертанията й, като започнете от отбелязаното място. Произнесете звука. Докато проследявате буквата  повторете звука още два пъти. След това предложете на детето да я проследи само няколко пъти, като изговаря звука в края на всяко описване с пръст.
 12. Представете втората буква по същия начин.
 13. Повторете цялото упражнение и с последната, трета буква.
 14. Когато детето приключи, вземете нови три плочки с букви. Продължете с упражнението на следващия ден. Преди да презентирате нови букви, се уверете, че детето е уверено в знанията си. Работата с материала продължава по същия начин, докато детето премине през всички букви от азбуката.

При учители в детски заведения втората презентация може да се организира с повече от едно дете:

 1. Работата продължава също както при първата презентация, но този път работят три деца и учител.
 2. Изберете по три букви за всяко дете.
 3. Поставете пред всяко дете буквите, които сте избрали.
 4. Попитайте кой има пред себе си буквата, която ще чуе от вас чрез звук: “Кой има “а”?
 5. Детето, което има пред себе си тази буква, отговаря положително. Проследява буквата с пръст един или повече пъти.
 6. След това тази буква се предоставя на останалите две деца, за да я опишат с пръст и да я изговорят.
 7. Накрая плочката с буквата се подава на учителката, която я поставя пред себе си, обърната с лице надолу.
 8. Упражнението продължава, докато свършат всички избрани букви.

Друг вариант за работа при повече от едно дете:

Отново участват три деца

 1. Изберете най-малко девет букви.
 2. Уверете се, че поне едно от децата знае всички избрани букви.
 3. Поставете плочките с буквите с лице нагоре, без определен ред, така че децата да ги виждат.
 4. Насърчете ги да описват буквите с пръст по няколко пъти.
 5. Нека децата си ги разменят помежду си, да ги проследяват и изговарят.
 6. Продължете, докато не свършат избраните букви.

Допълнителни упражнения:

 1. Опишете буква във въздуха и накарайте дете да я изговори.
 2. Опишете буква върху гърба на детето и го накарайте да я изговори.
 3. Опишете буква върху дланта на детето и го накарайте да я потърси в кутията.

Цели

 • да повишите интереса на детето към начина, по който отделните букви, съставящи думите, звучат
 • да засилите връзката между мускулната и визуалната памет за всеки определен символ по начина, по който звучи
 • да подготвите детето за писане и четене.

Детето само контролира грешката

Материалът е изработен така, че ако пръстът на детето се плъзне встрани от грапавият символ, то ще усети различната повърхност и ще върне пръстът си на вярното място.

Бележки:

 1. Записвате си с кои букви сте работили.
 2. Обръщайте индивидуално внимание на всяко дете.
 3. Някои деца имат нужда от повече от няколко повторения. Причината може да е, че не са напреднали достатъчно в заниманията от ежедневния живот, или не успяват да се съсредоточат за дълго. Те имат нужда от повече повторения на една и съща буква, преди да преминат към третата презентация.
 4. Някои деца изпитват затруднения да разделят звуците на фонетичните им съставни части и заради това не могат да разпознават отделни звуци или мястото им в думата.
 5. Други не могат да запомнят визуално как изглежда дадена буква или да запомнят звука по символа й. Трети не успяват правилно да започнат проследяването от началната точка. Заради това презентаторът може да използва различни техники и упражнения.
  • да казва бавно звуците, за да помогне със запаметяването и изговарянето им
  • да повтаря звукът през цялото време, докато проследява буквата
  • да постави ръката на детето върху своята, докато проследява буквата.

Можете да намерите карти с опесъчени букви в нашия магазин: https://carrot-bg.com/shop/ 

Автор: Яница Григорова

Вашият коментар