Мария Монтесори

Целта на ранното детско образование следва да е активиране на собствения естествен стремеж на детето да учи.