Posted on Leave a comment

Идеи за занимания с „Превозни средства“

Цел: Сортиране на карти от предварително зададени, по признак; създаване на условия; измисляне на въпроси; търсене и посочване;

Умения, които се развиват: концентрация, наблюдателност, асоциативно мислене, фокусирано внимание, енциклопедични знания, търпение и др.

Възраст: от 3 до 12 год, според сложността на задачата – при по-големи деца може да се усложни признакът за сортиране и броят карти

Покажете на детето произволни карти от комплекта и задайте въпроси:

1. Кои от превозните средства тук се движат ВЪВ водата?

В случая можете да обясните, че има разлика от движещи се в и под вода – в зависимост дали са потопени изцяло или частично.

2. Кои от превозните средства тук се движат ПО водата?

Оставете детето да фантазира относно бързината на превозно средство в и под вода, говорете за съпротивление, начин на движение, дали превозното средство е моторно или не.

3. Кои по суша?

Помислете заедно за различни видове суша, за това дали превозното средство може да се движи в джунгла, пустиня, неравен път?

4. Кои от превозните средства са направени от ДЪРВО?

Тук можете да доразвиете въпроса с това дали изработените от дърво превозни средства са по-бързи или бавни от останалите и защо?

5. Кои се движат с гориво?

Видове горива, как се добиват, какво значи двигател – според възрастта и интересите на детето можете да потърсите информация и от други източници.

6. Кои с вятър?

Какво значи да се движи с вятър? Няма нужда винаги да давате научна информация, предизвикайте фантазията на детето, измислете забавна история.

7. Асансьорът по земя ли се движи, или по въздух?

Дали той изобщо е превозно средство? Оставете детето да поразсъждава, обърнете внимание на фона на картата и го съотнесете към „междинната група“ превозни средства.

8. Сещаш ли се за филм, в който можем да видим някое от тези превозни средства?

Тук може да поразсъждавате защо във филма е избрано именно това превозно средство 🙂

9. А за приказка?

Може да насърчите детето да измисли кратка история за едно дете, което тръгнало на приключение и се качило на 3 от превозните средства от картите. Кои са те? Защо е избрало именно тях.

10. На кое от тези превозни средства си се качвал?

Кое от тях е любимо на детето и защо? Има ли мечта да се качи на някое друго превозно средство?

И още, и още…Оставете децата да зададат своите въпроси на Вас. Ще се изненадате колко интересни могат да са!

*комплектът съдържа 72бр. карти с превозни средства и интересен текст за всяко на гърба + голяма легенда с имена и изображения на всички превозни средства

*комплектът се комбинира чудесно с „Карти с професии

Вашият коментар