Мария Монтесори

Образованието е естествен процес, извършван от човешкия индивид, и се придобива не със слушане на думи, а със собствен опит в средата.