Posted on Leave a comment

Как да използваме „Карти с професии“

Изучаването на различни професии e вълнуващо за децата още от изричането на първите думи, чак до предучилищна и дори начална училищна възраст. То може да им помогне да разберат света около себе си по-добре, както и различните роли, които хората играят в него. Помага им да развият важни умения като критично мислене и решаване на проблеми. Един от начините за представяне на различни професии е чрез използването на нашите „Карти с професии“, които са създадени от специалисти в ранното детско развитие.

С помощта на картите, децата се запознават с различни професии като лекар, учител и пожарникар, научават имената, какви са основните пособия и предмети, които се използват, от текста на гърба научават много за самата професия. Това може да им помогне да разберат как действията и изборите на хората могат да повлияят на света около тях.

Ето една примерна игра:

Изтеглете 10 произволни карти и обсъдете как тези професии помагат на Вас или детето Ви и в какви ситуации. Това хипотетични ситуации ли са или наистина сте ги преживели? Поговорете за поведението, облеклото, уменията, които са се изисквали.
Обсъдете има ли сред тези 10 професии такива, които взаимно си помагат. 
Следващия път изтеглете други 10 карти и направете същото.

Друга полза от изучаването на различни професии е развитието на критично мислене и умения за решаване на проблеми. С образователните карти децата могат да сортират по категории, като обществена услуга или здравеопазване, професии, които спасяват животи, които се занимават с храненето. Кои професии са благородни, за кои професии е нужна техника и за кои само уменията и знанията на човек. Това може да им помогне да се научат да мислят критично за информацията, която им се представя и да подобрят уменията си за решаване на проблеми.

В допълнение, изучаването на различни професии също може да помогне на децата да развият езиковите си умения. Докато учат за различни професии, те научават нови думи и фрази, свързани с тези професии, като „лекар“, „учител“, „инженер“ и „полицай“. Използвайки образователни карти, децата могат също да научат нова лексика, свързана с професиите и техните инструменти и оборудване, като „стетоскоп“ или „пожарогасител“.

Работата с голямата легенда стимулира децата да развият фокусирано внимание и спонтанна концентрация, които са безкрайно нужни след това в училище и в живота.

Освен това, изучаването на различни професии може да помогне на децата да развият своето въображение и креативност. Докато учат за различни професии, те могат да си представят себе си в тези роли и да помислят какво биха искали да правят, когато пораснат. 

С образователните карти децата също могат да изиграят различни професии, като лекар, който посещава пациент, или учител, който води клас. На гърба на всяка карта освен текст има и предизвикателство, което поставя детето в ролята на изпълняващ професията. Прочетете предизвикателството и влезте в ролята на музикант, писател или доброволец. 

И накрая – помечтайте заедно. Какъв ще стана като порасна? Защо? Споделете с детето си Вашите мечти на неговата възраст и разкажете за пътя си през професиите, за които мечтаехте.

Вашият коментар