Posted on Leave a comment

Как си представяте един разумен, успешен възрастен? Ползите на ранното детско развитие

Как си представяте един разумен, отговорен, успешен възрастен човек? Такъв, който комуникира свободно, умее да изслушва събеседника си, приема предизвикателствата като поредното изпитание, което ще изгради положителен опит в живота му. Може би ще намесите и думи като емпатия, жизнерадост, позитивизъм, откритост. Знаете ли, че 85 % от тези качества се формират в първите пет години от човешкия живот?

Сигурно е трудно на всеки нов родител да повярва, че докато детето му още само пълзи и издава звуци, е способно да учи. Истината е, че в първите три години от човешкия живот в мозъка се случват редица процеси. Образуват се връзки между невроните, които се запазват и стават по-силни. Други връзки, на които не се обръща достатъчно внимание, отслабват и се късат. Двигателната активност, поведението, умението за изучаване на език, говорене и разбиране на езика, паметта, емоциите и визуалното възприемане са няколкото основни стълба, които са в постоянна взаимовръзка. Дори да изглежда, че са самостоятелни, те всъщност постоянно си взаимодействат. Всеки от тези стълбове на ранното детско развитие е пряко свързан с останалите и се развива благодарение на тях.

Учените обаче са установили, че най-значим принос върху развитието на децата има пряката връзка със заобикалящата среда, общуването, говоренето, човешките взаимоотношения. Затова и ако като млад родител смятате, че образователните видеоклипове вършат някаква полезна дейност за децата ви, по-добре опитайте сами да представите информацията. Съществуват различни способи и методи чрез пряко общуване детето да учи.

Редица предизвикателства изникват в ранното детство – първи срещи с деца на тяхнатавъзраст, общуване с първия учител в детско заведение, борбата за това кой да получи желаната играчка, правилното и здравословно отразяване на емоциите и чувствата, съпричастността, но и изискванията на възрастните за поемане на отговорност, изграждането на умения за справяне в различни ситуации.

Ако вашето едногодишно дете е взело книжка и я е пъхнало в устата си, не бързайте да му се скарате, да грабнете книгата и да я приберете. Децата като толкова малки учат чрез сетивата си. Това е и сигнал, че детето проявява интерес към книгата. Превърнете вредното действие в прочитане на книжката. Четете ежедневно, превърнете четенето в приключение, променяйте интонацията на гласа си, спретнете куклен театър с чорапи. Децата се учат да разпознават звуковете, да развиват говора си. Помагайте им.
Предучилищното образование носи много ползи. Децата учат най-добре, когато са среддруги деца, но и са ръководени и коригирани правилно от отговорен възрастен – било то родител или учител. Уважението към чувствата на децата, любезното отношение към тях като към бъдещи млади хора спомага много за изграждане на самоувереността им. Пренебрегването в конфликтни ситуации или при стрес, неглижирането на детските емоции пораждат у тях стрес, при който връзките в мозъка, отговарящи за безпокойството, се увеличават. Обратно – емпатийното отношение, правилната и навременна намеса при конфликт спомагат детето да не се чувства само и да изгради успешни техники за справяне с предизвикателствата.

В ситуации на конфликт дори при много малки деца, не спирайте да обяснявате. Разкажете за случката на децата – когато се скарат за играчка, споделете им, че разбирате, че едното дете много иска да си играе с играчката, която е в ръцете на другото. Обяснете на искащото дете, че може да изчака и после да я получи. При по-големи деца, които вече говорят, може да ги напътствате как сами да разрешават конфликтни ситуации, как да помолят. Запомнете – тръшкането и плачът са само методи на безпомощност у децата, които не умеят още да канализират правилно желанията си. Сега и веднага не е вариант. Изчакването, предлагането на алтернативи изгражда у децата чувство на търпение и справедливост при разрешаване на конфликт.

При предучилищното образование образователните методи и практики, наставленията, не заемат цялата част от ежедневието. Набляга се на тях, но на малки, смилаеми порции. Нека не забравяме, че способността на детето да се съсредоточава, е прекалено кратка като времеви интервал, децата бързо се разсейват. С постоянност и търпение този период се увеличава, за да подготви малчуганите за училищното образование и да са способни да се концентрират за по-дълги периоди от време.

При ранното детско образование се изграждат и подобряват ежедневно социалните умения. Децата се научават на търпение да изслушват събеседника си, но също така по-лесно и качествено изразяват своите идеи, създават приятелства, споделят, кооперират се и чувстват отговорност за действията си.

Децата по-добре умеят да се съсредоточават. Те са родени да са любопитни и да откриват нови неща за себе си и света около тях. Качественото предучилищно образование трупа арсенал от нови преживявания, докато едновременно с това детето се учи да намира баланса между умението да слуша, да участва в занимания, да следва препоръки и да работи самостоятелно.
Във всяко детско заведение е пълно с деца, които са свръхактивни и пълни с енергия. Те искат цялото внимание само за себе си като по този начин задушават изразяването на по-тихите деца. Насочете енергията им към конструктивни дейности, научете ги да работят самостоятелно или дори да бъдат пример за по-неактивните. Децата се учат освен от възрастните, но и от поведението на връстниците си. Затова и е хубаво това поведение да е в някакви рамки, за да има положителен резултат за цялата група.
При предучилищното образование се поражда ентусиазмът за учене. Децата стават по-уверени и любопитни, което е причина да се представят по-добре в училище. Научават се как да се справят с предизвикателства и стават по-гъвкави в решенията си, когато се изправят пред трудности.

Едно дете на три години, което много обича да му четете, постоянно може да се опитва да разпознава буквите в книгата. Наясно сме, че то няма да се научи да чете на три. Но това не е причина да потискаме ентусиазма му. Напротив, може да използваме любопитството му, като освен визуално, му помогнем и чрез упражнения за фината моторика да упражнява пръстите си за бъдещото умение за писане.

Друго дете, на година и половина, макар още да не може да говори, би изградило съществени връзки в мозъка си, които да са чувствителни на чужд език и чужда реч. Изследвания сочат, че ученето на език става изключително лесно в ранните години и дете на 10 години е с пъти по-нисък потенциал да научи бързо език.

Не пропускайте тези ценни периоди, в които ученето е лесно.

Ранното детско образование помага много на децата да развият потенциала си, да се изразяват творчески и най-важното – сами да имат желание да го правят. Също така драстично намалява броя деца с поведенчески проблеми. Децата се превръщат от малки любопитковци в отговорни млади хора.

Кой човек е успешен – този, който общува пълноценно, не се страхува от предизвикателства, не се поддава на стресови ситуации да контролират действията и поведението му, активно се развива и постоянно подобрява себе си. Именно запознаването с ползите от предучилищното образование ще помогне от малките герои да израснат големите лидери.
 

Автор: Яница Григорова