Posted on Leave a comment

Карти с животни според възрастта

Възраст Как се използва и какво развива?
от 0 до 1 година Започва се с до 10 броя карти с най-популярните животни, които издават разпознаваеми звуци като „бау-бау“, „гу-гу“ и др. като въпроса трябва да съдържа пълното име на животното, а не умалително или друго.
Пример: Какъв звук издава КУЧЕТО?

Когато детето усвои звука и разпознава изображението може да се зададе въпроса: Кое животно казва „бау-бау“? И така детето ще назове цялото име на животното. Звукоподражателни са повече от 20 карти, което е напълно достатъчно за тази възраст.

Развива се: лепетна реч, интерес към света, концентрация, памет

от 1 до 3 години След като детето е усвоило звукоподражателните може да започнете да добавяте карти, но никога не вадете всички накуп. Запознавайте детето с животните едно по едно, не допускайте то да се отегчи. Когато представяте животните може да разказвате с какво се хранят, къде живеят и тн.

Развива се: говор, интерес към света, концентрация, памет, диалог, речников запас.

от 3 до 5 години Добавяйки нови карти можете да започнете да четете на детето текстовете на гърба на картите. Представете на детето легендата и може да започнете да откривате  мини изображенията там. Сортирайте картите по различни признаци – насекоми, птици, животни, които можете да откриете на морето, такива, които можете да видите в гората, на село и др.

Развива се:речников запас, структуриране на изречения, спонтанна концентрация, наблюдателност, ориентиране, търпение, възприятие

от 5 до 7 години Когато детето достигне предучилищна или начална училищна възраст може да започнете заедно да четете текстовете и когато то търси мини изображението, да прочете името на животното от легендата. Сортирането вече може да се случва по по-усложнени признаци като сортиране по континенти, в които могат да се видят и др.

Развива се: речников запас, умение за създаване на диалог, ориентиране, спонтанна концентрация, четене, умение за класифициране по различни признаци, памет

от 7 до 11 години Тренира самостоятелно четене на текстовете и самостоятелна работа с материала. Изхождайки от вече усвоената информация от гърба на картите детето може да търси и научава допълнителна информация от други източници, да обособява различни групи от животни, да обобщава коя информация е валидна за повече от едно животно, да подрежда хранителни вериги с животни и др.

Развива се: четене, умение за обобщаване, класифициране, концентрация

над 11 години Над тази възраст материалът може да се използва като бордова игра като тестето с животни се остави в центъра на легендата и участниците в играта се редуват да отгатнат кое животно описва текстът на гърба без да виждат изображението и да търсят на легендата.

Развива се: умение за работа в екип(при игра по двойки), памет и др.

*Насоките в статията са условни. Наблюдавайте детето и неговата готовност и интереси и откликвайте на тях независимо от възрастта.

„Целта на ранното детско образование следва да е активиране на собствения естествен стремеж на детето да учи.“ 

Мария Монтесори

Вашият коментар