Posted on Leave a comment

Любопитното дете

[sg_popup id=“10″ event=“onload“][/sg_popup]Защо е важно да насърчаваме детското любопитство?

Д-р Брус Д. Пери описва един особено важен процес, който стои в основата на доброто умствено развитие на детето – „Цикълът на учене“

Според него колкото по-дълго едно дете остане любопитно, толкова повече то ще продължи да изследва и открива.

Когато 5-годишното дете открие попова лъжичка в кална локва в двора на детската градина това е откритие, което му носи искрена радост. Когато то усети удоволствието от откритието продължава с изследването на локвата.

  • Удоволствието води до повторение

Всеки ден то и приятелите му ще се връщат при локвата. Междувременно на поповите лъжички им порастват крака.

  • Повторението води до усъвършенстване

Децата научават, че поповите лъжички стават жаби – конкретен пример за сложен биологичен процес.

  • Усъвършенстването води до увереност

В този случай – разбирането, че поповите лъжички се превръщат в жаби

  • Увереността води от любопитството

Така детето иска да изследва, открива и учи. „Можем ли да донесем поповите лъжички в стаята? Как порастват бебетата животни? Защо на бебетата кучета не им падат опашките?“

Това е един изключително позитивен цикъл на учене.

Споделено откритие

Най-приятната част от откритието и усъвършенстването е споделянето им с някой друг. („Госпожо, вижте! Попови лъжички!“) За децата е голяма радостта от приятния и одобрителен поглед, коментарите и подкрепата от някого, когото обичат и уважават. Учителката се усмихва, пляска и казва: „Ти си страхотен! Вижте всички тези попови лъжички! Ти си нашият научен експерт!“ Това поощряващо поведение предизвиква  гордост и удоволствие, които могат да дадат сили на детето да се справи с нови предизвикателства или фрустрация. Одобрението помага за изграждане на самоувереност. Така по-късно през деня, когато на детето му е трудно да се справи с някоя иначе лесна задача по математика, вместо да се откаже и да си помисли „Аз съм глупав, не го разбирам!“ ще си помисли „Не го разбирам, но аз съм този, който разбира от попови лъжички!“

Ограничено любопитство

При твърде много деца любопитството отслабва. Приглушеното любопитство води до непълноценно бъдеще. Нашият потенциал – емоционален, социален и умствен – се изразява чрез количеството и качеството на нашите преживявания. А колкото по-малко любопитно е едно дете, толкова по-малко приятели ще си създаде то, ще бъде  по-малко ангажирано в социални групи, ще прочете по-малко книги, ще тръгне на по-малко разходки. По-слабо любопитното дете среща трудности в ученето, защото е по-трудно да бъде вдъхновено, ентусиазирано и мотивирано.

Пери дава идеи как да НЕ ограничаваме любопиството. Възрастните често ограничават или дори сриват ентусиазираното изследване на любопитното дете.

  • Страхът убива любопитството. Ако светът на детето е в хаос или то се страхува, няма да се осмели да опита нови неща.То винаги ще търси познатото, ще стои в зоната си на комфорт, без желание да изследва. Любопитството на деца, които са повлияни от война, природни бедствия, стрес в семейството или насилие обикновено е разбито.

 

  • Неодобрение: „Не пипай! Не се катери! Не крещи! Не разглобявай това! Не се цапай! Недей Недей! Недей!“ Децата усещат и откликват на нашите страхове, предубеждения и настроения. Ако им предадем чувство на отвращение към калта по обувките и слузта по ръцете, тяхното откритие за поповите лъжички ще отиде на вятъра.

 

  • Отсъствие: Присъствието на грижовен и въвлечен в дейността на детето възрастен носи две ползи, които са от особено значение за експеримента – детето се чувства в безопасност, което му дава сигурност да открива нови неща и така то има възможност да сподели откритието и след това да получи радостта от поощрението.

За ползата от любопитството, д-р Брус Пери казва следното:

Любопитството води до Изследване

Изследването води до Откритие

Откритието води до Удоволствие

Удоволствието води до Повторение

Повторението води до Научаване

Научаването води до Нови умения

Новите умения води до Увереност

Увереността води до Самоувереност

Самоувереността води до Усещане за сигурност

Усещането за сигурност води до Още изследване

 

А ние ви пожелаваме да отгледате едни прекрасни изследователи!

 

Вашият коментар