Мария Монтесори

Най-великите дарове, които можем да дадем на нашите деца, са корените на отговорността и крилата на независимостта.