Posted on

Материалите на Carrot в практиката на логопеда

Здравейте! Казвам се Юркие Фейзи и съм логопед.

Практикувам професията си от 7 години, като логопед  в масово училище и базов специалист за обучение на студенти по Логопедия, от България и чужбина.  Имам богат и разнообразен опит в работата си деца. Обичам да търся и изпитвам нови методи и средства, подпомагащи терапията при децата.

Искам да споделя с вас впечатленията си от използването на материалите в логопедичната практика, които създават Carrot.

Като специалист по логопедия, работещ с голям брой деца, с разнообразни диагнози, многообхватни затруднения и специални потребности в училище, аз използвам различни терапевтични техники, материали и пособия в логопедичните си сесии. Разполагам с огромен набор от дидактични материали, трупани през годините, които са ефективни и приложими, но недостатъчно информативни и изчерпателни. Скоро пристигнаха при мен Карти с животни, Карти с плодове и зеленчуци, Карти с жизнени цикли. Бях възхитена от броя им, качеството на изработка, реалните изображения и образователното описание на гърба на всяка. Това беше нещо, което нямах… и беше по-добро от всичко, което използвах до момента.

Картинките имат много широко поле на използване, както от родителите, така и от специалистите. Имах възможност да изпробвам голяма част от  приложенията им и съм щастлива, че разполагам с тях. Като специалист, работещ с деца на възраст от 3 до 18 г.,  виждам приложението им  във  всяка една от тях. Картите могат да се използват за стимулиране на езиковото развитие – като посочване, назоваване, описание на изображенията. Чрез тях можем да обогатим езика и езиковата компетентност на децата, познанията им, въображението. Богатия набор от картинки позволява разделянето и класифицирането им по различни области ( напр. животните – по вид (диви, домашни, морски, насекоми, влечуги, птици, екзотични, застрашени, начин на хранене, размножаване, място на живеене, в полза или вреда на хората и т.н.). Плодовете и зеленчуците  обогатяват представите за цвят, форма, вкус, начин на консумация, място на разпространение и др. Жизнените цикли разкриват много „тайни“ за живота и чрез тях децата хранят огромното си любопитство към заобикалящия ги свят.

С картите могат да се развиват всички когнитивни процеси – мислене, внимание, концентрация, памет. Стимулират езиковото развитие на всички равнища – фонология, морфология, граматика, семантика, прагматика. Могат да се използват за различни игри:

 1. Игри за развитие на мисленето – класифициране по признак;
 2. Игри за развитие на внимание – откриване на описано животно, плод, зеленчук;
 3. Игри за памет – да запомни изображенията и да ги назове (зрителна памет), или обратно – да запомни назовани изображения и да ги посочи(слухова памет);
 4. Игри за концентрация – проследяване и посочване на назовавани изображения (може да са непоследователни, може да се
  допускат „грешки“ и др.);
 5. Игри за развитие на въображение – напр. „Представи си мястото, където живее лъва. Опиши го! Ти би ли живял там?“;
 6. Игри за формиране на умения за разказване – напр. „Хайде да изтеглим произволни животни и да измислим история с тях“, „Измисли приказка за ……“ и др.
 7. Игри за подобряване на импресивния език (разбирането).
 8. Игри за стимулиране развитието на фразова реч – употреба на прости, прости разширени и сложни изречения (чрез постепенно усложняване). Напр. – 1.Това е плод. 2. Този плод е ябълка. , 3. Тази ябълка е червена и голяма., 4. Ябълката е плод, който расте по дърветата. и т.н.
 9. Групови игри за развитие на асоциативно мислене ( от типа на гатанките) – всяко дете има карта, като описва изображението на нея, а останалите трябва да се досетят какво е то.

Приложението на картите не може да се опише и ограничи в няколко примера или идеи. То е толкова обширно и обхватно, колкото е богато въображението и познанието на този, който ги използва.

Поздравления  за екипа на Carrot, който създаде тези страхотни материали, защото те са ефективен инструмент за подпомагане развитието на децата!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *