Posted on Leave a comment

Материалите на Carrot в практиката на логопеда

[sg_popup id=“10″ event=“onload“][/sg_popup]Здравейте! Казвам се Юркие Фейзи и съм логопед.

Практикувам професията си от 7 години, като логопед  в масово училище и базов специалист за обучение на студенти по Логопедия, от България и чужбина.  Имам богат и разнообразен опит в работата си деца. Обичам да търся и изпитвам нови методи и средства, подпомагащи терапията при децата.

Искам да споделя с вас впечатленията си от използването на материалите в логопедичната практика, които създават Carrot.

Като специалист по логопедия, работещ с голям брой деца, с разнообразни диагнози, многообхватни затруднения и специални потребности в училище, аз използвам различни терапевтични техники, материали и пособия в логопедичните си сесии. Разполагам с огромен набор от дидактични материали, трупани през годините, които са ефективни и приложими, но недостатъчно информативни и изчерпателни. Скоро пристигнаха при мен Карти с животни, Карти с плодове и зеленчуци, Карти с жизнени цикли. Бях възхитена от броя им, качеството на изработка, реалните изображения и образователното описание на гърба на всяка. Това беше нещо, което нямах… и беше по-добро от всичко, което използвах до момента.

Картинките имат много широко поле на използване, както от родителите, така и от специалистите. Имах възможност да изпробвам голяма част от  приложенията им и съм щастлива, че разполагам с тях. Като специалист, работещ с деца на възраст от 3 до 18 г.,  виждам приложението им  във  всяка една от тях. Картите могат да се използват за стимулиране на езиковото развитие – като посочване, назоваване, описание на изображенията. Чрез тях можем да обогатим езика и езиковата компетентност на децата, познанията им, въображението. Богатия набор от картинки позволява разделянето и класифицирането им по различни области ( напр. животните – по вид (диви, домашни, морски, насекоми, влечуги, птици, екзотични, застрашени, начин на хранене, размножаване, място на живеене, в полза или вреда на хората и т.н.). Плодовете и зеленчуците  обогатяват представите за цвят, форма, вкус, начин на консумация, място на разпространение и др. Жизнените цикли разкриват много „тайни“ за живота и чрез тях децата хранят огромното си любопитство към заобикалящия ги свят.

С картите могат да се развиват всички когнитивни процеси – мислене, внимание, концентрация, памет. Стимулират езиковото развитие на всички равнища – фонология, морфология, граматика, семантика, прагматика. Могат да се използват за различни игри:

 1. Игри за развитие на мисленето – класифициране по признак;
 2. Игри за развитие на внимание – откриване на описано животно, плод, зеленчук;
 3. Игри за памет – да запомни изображенията и да ги назове (зрителна памет), или обратно – да запомни назовани изображения и да ги посочи(слухова памет);
 4. Игри за концентрация – проследяване и посочване на назовавани изображения (може да са непоследователни, може да се
  допускат „грешки“ и др.);
 5. Игри за развитие на въображение – напр. „Представи си мястото, където живее лъва. Опиши го! Ти би ли живял там?“;
 6. Игри за формиране на умения за разказване – напр. „Хайде да изтеглим произволни животни и да измислим история с тях“, „Измисли приказка за ……“ и др.
 7. Игри за подобряване на импресивния език (разбирането).
 8. Игри за стимулиране развитието на фразова реч – употреба на прости, прости разширени и сложни изречения (чрез постепенно усложняване). Напр. – 1.Това е плод. 2. Този плод е ябълка. , 3. Тази ябълка е червена и голяма., 4. Ябълката е плод, който расте по дърветата. и т.н.
 9. Групови игри за развитие на асоциативно мислене ( от типа на гатанките) – всяко дете има карта, като описва изображението на нея, а останалите трябва да се досетят какво е то.

Приложението на картите не може да се опише и ограничи в няколко примера или идеи. То е толкова обширно и обхватно, колкото е богато въображението и познанието на този, който ги използва.

Поздравления  за екипа на Carrot, който създаде тези страхотни материали, защото те са ефективен инструмент за подпомагане развитието на децата!

 

Вашият коментар