Мисия

Ние предлагаме съвети и образователни материали за ранно детско развитие, създадени от специалисти и предназначени за родители. С тяхна помощ всеки родител може да развива уменията и знанията на детето си в домашна среда по вълнуващ начин още от първите месеци.

Ранно детско развитие означава още от раждането да предоставим възможност на детето да изследва света, водено от вроденото си любопитство.  Да общуваме активно с него, да отговаряме на въпросите му, да го слушаме и откликваме на неговите потребности, за да израсне уверено и цял живот да подхожда с ентусиазъм към света.

Въпреки че ранното детско развитие е ключов етап, който оказва влияние в по-нататъшното развитие на детето, много родители все още не са запознати с ползите от него, или не знаят как да развиват потенциала на своите деца.

За да дадем на тези родители необходимите инструменти, в Carrot изработваме образователни материали, вдъхновени от различни педагогически подходи. До момента сме създали девет комплекта материали на различни теми. Картите ни с животни, с плодове и със зеленчуци запознават децата с обкръжаващия ги свят чрез реалистични изображения и интересни факти. Картите с жизнени цикли ги учат, че всяко нещо в света има място и отнема време. Картите с държави им помагат да изследват и опознаят света. Опесъчените цифри и букви и тактилни фигури развиват сетивата на децата, моторната им памет, фината моторика и речниковия запас.

Една и съща кутия с карти на Carrot може да се използва както от деца на 10 месеца за стимулиране на проговарянето, така и от дете на 6 години, което учи да класифицира животните по различни признаци, така и от деца на 12 години като своеобразна бордова игра. Картите са замислени така, че да могат да помагат на всички деца да учат, включително на такива със специални образователни потребности или проблеми в развитието.

За да насърчим и подкрепим родителите допълнително, ние – Симона и Крум, сме винаги на разположение да споделим своя опит чрез събития, безплатни консултации и насоки, които да са съобразени с индивидуалните нужди, възраст и интереси на децата.

Към момента Carrot работи с над 600 семейства от цяла България, като целта ни е да достигнем до повече родители. Да ги мотивираме да прекарват време с децата си и заедно, общувайки, да изследват света. Да ги научим да вярват в децата си и да не се страхуват да развиват уменията, паметта им, сетивата и емоциите им.

Ние мечтаем образованието и уменията на децата да се развиват от всички, в екип. По този начин децата ще виждат, че ученето не се случва само в училище или в детска градина, че не е по задължение, а е един вълнуващ и постоянен процес, който започва с мама и татко.