Глен Доман

Всяко дете в момента на своето раждане притежава по-висок умствен потенциал от този на Леонардо Давинчи – колкото по-рано започнете, толкова по-лесно ще го обучавате!