Мария Монтесори

Най-великите дарове, които можем да дадем на нашите деца, са корените за отговорност и крилата за независимост.