Posted on Leave a comment

Ползите от работа с Пътуваща Луна

Ефектът на разказите в Пътуваща Луна се наблюдава в няколко посоки.

Децата подобряват своята емоционална интелигентност като:

 • Се запознават с различни емоционални състояния
 • Търсят продуктивни начини за справяне с негативните преживявания
 • Разбират по-добре причините за своето/чуждото поведение
 • Откриват начини за изразяване на собствените чувства

Децата подобряват своите социални умения като:

 • Формулират положителни послания
 • Подобряват разбирането си за преживяванията на другите
 • Развиват разбирането за личната си стойност
 • Научават се да разбират и приемат различията
 • Подобряват уменията си за справяне с трудности и конфликти

Четенето и слушането на разказите в Пътуваща Луна и споделеното обсъждане на отворената част от всеки от текстовете допринася и за по-доброто взаимодействие между родителя и детето, което на свой ред води до по-добра увереност в своите възможности.

Разказите за Пътуващата Луна и различните ѝ приключения стимулират въображението в ранна възраст, което е важна основа за развитието на мисленето и креативността.

Накратко, с картите Пътуваща Луна:

 • Подобрява се емоционалната интелигентност
 • Създават се добри социални умения
 • Изгражда се положителна самооценка
 • Развива се положителна нагласа към света

Повече за Пътуваща Луна можете да научите тук.

Вашият коментар