Правили ли сме нещо такова?

„Правили ли сме нещо такова“ помага на децата да бъдат по-осъзнати за самите себе си. А веднъж осъзнали опита и възможностите си, децата стават още по-мотивирани и любопитни да изследват света.