Posted on 1 Comment

Кога детето тръгва по „своя път“?

Posted on Leave a comment

Как си представяте един разумен, успешен възрастен? Ползите на ранното детско развитие