Posted on Leave a comment

Вдъхновение за малки пътешественици

Спомняте ли си кога за първи път се докоснахте до географията като наука? Вероятно е било в училищна възраст. Картите с държавите в Европа са нашият пореден универсален продукт. Няма възраст, на която децата да са твърде малки или твърде големи.

Когато ние, създателите на материала, преглеждахме за пореден път текстовете ги четохме на глас. Синът ни, Николай, който е на 2,10г се обърна към мен и каза „Мамо, искам да слушам още приказки.” Той беше възприел текстовете като приказки, достатъчно кратки за да иска още и още.

Много често родители и специалисти, които се доверяват на продуктите ни искат да им предложим варианти за работа с материалите, които предлагаме. Много е трудно да обобщим как може да се работи с картите с държави, тъй като според възрастта на децата те могат да се използват по много начини.

Тъй като винаги, когато създаваме продукт, влагаме много повече от просто енциклопедични знания, ние нямаше как да предложим текстове, в които по сух начин да е представена най-високата планина или колко е населението на държавата. За текстове се спряхме на най-популярните неща задържавата, както и на легенди и странни факти, които да заинтригуват детето. Защото именно така по-късно то може да прояви желание да научи още и още…

Картите на държавите са в различни цветове, подбрани на случаен принцип – 50 различни нюанса, по един за всяка държава. Това също не е случайно. Когато гледате легендата ще видите, че нюансите съвпадат с голямата карта – за да успяват децата да се ориентират цветово и да намерят местоположението на държавата. За този подход се вдъхновихме от игрите за откриване на сенки, много полезни и популярни в предучилищна възраст, както и от Монтесори материалите с пъзел карти на континенти. По този начин детето тренира умения като памет, съотнасяне и ориентиране в пространството – като търси контура от картата в ръцете си и го съотнася с изображението на легендата. В същото време запознаването с целия континент и с отделните държави създава чудесно осъзнаване за света около него и полага основите на интересът към географията.

Разбира се, вие можете да измислите и нови и различни начини да използвате картите Държави в Европа. Сортирайте ги по признак – големина, членство в ЕС, граничещи с море и др. А защо не и да набележите кои страни искате да посетите с вашето дете?

Вашият коментар