Posted on Leave a comment

Как да играем с „Разкажи история“ като семейна настолна игра?

Картите могат да се използват като групова игра, която стимулира творческото мислене, насърчава общуването и позволява изразяване на чувства, мисли и въображение чрез свободно интерпретиране.

ИГРА „СЕМЕЙНОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ“

КАКВО Е НУЖНО ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ:

Карти „Разкажи история“
Листи за писане – достатъчни за всеки играч
Молив/химикал или друго средство за записване – достатъчни за всеки играч

БРОЙ ИГРАЧИ:

от 2 до всички членове в семейството

НАЧИН НА ИГРА:

Картите се обръщат с лице надолу, след което на всеки играч се раздават по три карти, а останалите се оставят настрани. Играта започва най-високият играч (или най-ниския, най-възрастния, най-младия или др.). Играчът избира карта, която му напомня за семейно приключение – това може да бъде пътуване или случка от живота на семейството, в която всички играчи са участвали или която със сигурност познават. След това сваля картата пред себе си.

Останалите играчи поглеждат картата и опитват да отгатнат за кое „приключение“ се отнася тя, като записват идеята си на своя лист.

След като всички са готови със записването на идеите си, играчат от ляво на поставилия картата прочита/разказва какво, според него, показва картата. По същия начин продължават и останалите играчи.

След като всички са споделили своите идеи, играчът, поставил картата, казва какво, всъщност, е имал предвид.

Всеки, който е познал, получава по 1 точка, а играчът, който е играл своята карта, си тегли нова карта от тестето.

КРАЙ НА ИГРАТА:

Преди началото се определя начина за приключване на играта. Възможни варианти са:

  • докато някой от играчите събере 10 (или друг брой) точки;
  • докато се изиграят всички карти;
  • за определено време;
  • или друг начин, който играчите определят.

ВАРИАЦИЯ НА ИГРАТА:

Играта „СЕМЕЙНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ“ може да бъде насочена не към минало събитие, а към предстоящо. Така всяка карта ще бъде разглеждана като „Какво иска играчът да направи семейството – къде да отиде, какво да преживее?“

Вашият коментар